Ido Frommer

Business Development, Yeruham, Israel

עידו מוביל את הפיתוח הכלכלי טכנולוגי בירוחם. עד לפני כמה שבועות ניהל את אגף החינוך של הרשות. בפברואר 2013 הוא פרש מחיל האוויר בדרגת סגן אלוף, לאחר 25 שנות שירות. במסגרת שירותו ביצע את רוב התפקידים בעולם כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב"מ), וכן פיקד על בית הספר להכשרת מפעילי כטב"מ
עידו הוא מורה למתמטיקה, ועד שנת 2019 ניהל את המרכז האזורי לחינוך מדעי טכנולוגי בירוחם. הוא מעביר הרצאות בפורמים שונים בתחום של חינוך טכנולוגי בפריפריה ומוסר בלחימה
עידו הוא בעל תואר שני בהוראת המתמטיקה, ותואר תואר ראשון במתמטיקה ובמדעי המחשב. הוא בוגר קורס פו"מ, מנהלי בתי ספר וחבר רשת מעוז