Muhana Fares

Vice Director General, Director of the administration of technological, Ministery of education, Israel

.מוהנא פארס מכהן כסמנכ"ל וכמנהל מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך
בנוסף, מוהנא ממשיך בתפקידו כמנהל אגף בכיר תכניות לאומיות, תפקיד אליו התמנה בשנת 2015
בין השנים 2009 - 2014 שימש כממונה הארצי על החינוך הדרוזי והצ'רקסי. קודם לכן שימש כמפקח על החינוך הדרוזי במחוז הצפון של משרד החינוך
.בשנת 2003, סיים לימודיו במכון מנדל למנהיגות
בין השנים 2003 – 2007 הופקד מוהנא פארס על יישום דוח שושני לתקצוב דיפרנציאלי וכמו כן, שימש כממונה על שכר מורים במינהל כלכלה ותקציבים במטה משרד החינוך בירושלים
.מוהנא הקים וניהל את בית הספר התיכון למדעים בירכא וכן, הקים וניהל את בית הספר הקהילתי בחורפיש
.מוהנא פארס, עסק בהוראת מקצועות המתמטיקה ומדעי המחשב במספר בתי ספר תיכוניים בגליל