Eyal Assenhaym

VP Marketing Military Aircraft Group, IAI, Israel

מר אייל אסנהיים נולד בשנת 1968, נשוי ואב לשלושה
אייל פרש משירות בצה"ל בשנת 2013, בדרגת סגן אלוף לאחר 25 שנות שירות כאיש צוות אוויר וכמפעיל כטמ"מ. במסגרת שירותו ביצע מגוון תפקידים בתחומי הפיקוד, המבצעים ופיתוח האמל"ח
בשנת 2013 הצטרף מר אסנהיים לתע"א למפעל מלט, בו היה מנהל שיווק בישראל ובסינגפור
בשנת 2019 קודם למנהל שיווק אזורי אסיה פסיפיק ובשנת 2020 מונה לסמנכ"ל שיווק בחטיבת כלי טייס צבאיים