sigal weitzman

City Council, Tel Aviv Municipality, Israel

סיגל ויצמן, חברת המועצה מחזיקת תיק החדשנות והטכנולוגיה ותיק הנוער בעיריית תל אביב-יפו

עוסקת בתחום חוויית משתמש (UX/UI) באתרי אינטרנט, בעלת תואר ראשון בגיאוגרפיה ואיכות הסביבה ולימודים לתואר שני במינהל ציבורי.

פעילה חברתית במשך עשור בתחום קידום עיר חכמה, ודואגת לשמור על אופייה החופשי, הפלורליסטי והשוויוני של העיר. עיריית תל אביב-יפו רואה בשימוש רחפנים תשתית חשובה אשר נועדה לשרת את תושבי המדינה בהווה ובעתיד, לטובת מתן שירותי בריאות, חירום רפואי, חקלאות, אבטחת אתרים, ניטור תנועה, צמצום פקקים ובכך להביא להפחתת גז החממה, תמיכה בפיקוד העורף, כיבוי אש והצלה, משלוחי דואר ועוד. מחובתנו לשמור על  נתיבי טיסה בטוחים, בכל ההיבטים הנוגעים לפרטיות, לרעש ולאתגרים נוספים הנוגעים לטיסת רחפניים באזור מאוכלס, העשייה בכנס תצעיד אותנו קדימה לקראת עתיד בטוח.